2017 TMGD ( ADR, IMDG KOD ve RID ) Eğitim tarihlerini görmek için tıklayın.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir? ( TMGD Nedir? )

Türkiye 2010 yılında ADR'ye ( Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması )taraf olmuştur. 2014 yılı itibariyle ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Bu hükümlerden bir tanesi de kapsam dahilinde olan firmaların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) bulundurma zorunluluğudur. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Yönetmelikte belirlenen faaliyetleri gerçekleştiren ve tehlikeli maddeler kapsamına giren mallarla ilgili faaliyetlerini sürdüren firmalara ADR Mevzuatı'na dayanılarak verilen danışmanlık hizmetidir.

Nasıl TMGD Olunur?

TMGD ( Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ) olabilmek için öncelikle Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinden TMGD Eğitimi ( Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi ) almış olmak gerekir. TMGD Eğitimİ almış olan kişiler T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen sınavlara katılmaları gerekmektedir. Bu sınavlardan en az 70 puan alıp sınavı kazanan kişilere Bakanlıkça TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı yetkisi verilir.

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Olabilir?

TMGD Eğitimine katılabilmek için üniversitelerin fen ya da mühendislik bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Bu şartı sağlayarak TMGD Eğitimine katılanlardan Bakanlık sınavından 70 puan ve üstü alan kişiler TMGD olmaya hak kazanırlar. Üniversitelerin Tehlikeli Madde ve Güvenlik ön lisans bölümünden mezun olanlar direkt olarak Bakanlık sınavına girebilirler.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Sınavına Katılmak İçin Eğitime Katılmak Zorunlu mudur?

TMGD Sınavına katılabilmek için Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinen eğitim alınması zorunludur.

TMGD Eğitimine / TMGD Sınavına Katılmak İçin Ön Şart Var mıdır?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimlerine ve Sınavına katılmak için fen ve mühendislik bölümlerinden lisans mezunu olma şartı vardır. Bunun dışında başka bir ön şart aranmamaktadır.

TMGD Eğitimi Veren Kurumlar

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından verilen "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi" alan kurumlar TMGD Eğtiimi vermeye yetkilidir.

Yetki belgemizi görmek için tıklayın.

Firmalar İçin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Bulundurmak Neden Zorunludur?

Tehlikeli Maddelerin Karayluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Eğitimi

64 ders saatidir ve her eğitim grubu en fazla 20 kişidir.

ADR Eğitimini tamamlayıp sınavı kazanan kişiler ek eğitimler ile Denizyolu - IMDG ile Demiryolu - DGR eğitimlerini alıp sınavları geçerek demiryolu ve denizyolu taşımacılığı için de danışmanlık yapabilirler.

TMGD Olanlar Nasıl Görev Yaparlar?

TMGD yetkisini alan kişiler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları ( TMGDK ) bünyesinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı olarak ya da direkt olarak hizmet vereceği firmanın sigortalı elemanı olarak görev yapabilirler. Hizmet vereceği firmanın daimi elemanı olarak çalışacak TMGD'lerin toplamda 5 adet kotası, TMGDK bünyesinde çalışacak TMGD'lerin ise toplamda 8 kotası olacaktır.

TMGD Eğitimi Konuları

a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.

b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).

c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).

ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.

d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.

e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).

f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.

g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.

ğ) Tehlikeli maddelerin ayrış􀆨rılması kuralları.

h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.

ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.

i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.

j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay ser􀆟fikası, sürücü eği􀆟m sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).

k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.

l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.

m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.

n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.

o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.

ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.

p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

r) (Ek:RG‐19/4/2017-30043) Tehlikeli madde kaynaklı muhtemel yangınların önlenmesi ve bu tür yangınlara müdahale yöntemleri.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Sınavı

Türkiye'deki uygulamada ise şu ana kadar yapılan TMGD sınavları 40 sruluk çktan seçmeli test şeklinde uygulanmaktadır.

TMGD çıkmış sınav sorularını görmek için tıklayın.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Belgesinin Yenilenmesi

Sertifika 5 yıl süre boyunca geçerlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi, sertifikanın geçerliliği bitmeden önceki son yılda açılacak sınavlardan birine girip kazanması ile 5 yıl süre ile yenilenir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) yenileme eğitimleri kaç yılda bir alınmalıdır?

TMGD’ler, ADR'de yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.


Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın