SRC5 Tanker Eğitimi için tıklayın.
SRC5 Temel+SRC5 Tanker Eğitimi için tıklayın.

SRC5 TEMEL EĞİTİMİ (ADR Belgesi)

SRC5 TEMEL EĞİTİMİ (ADR Belgesi)

SRC5 BELGESİ
SRC5 Eğitimi / SRC5 Belgesi Nedir?

SRC5 Eğitimi ADR Mevzuatı ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığında bulunan sürücülerin almak zorunda oldukları belgedir. SRC5 Belgesi de bu eğitimleriden sonra Bakanlıkça düzenlenecek sınavı kazananlara verilen belgedir.

SRC5 Belgesi olmadan tehlikeli madde taşımacılığında yer alan sürücüye, tehlikeli mal taşımacılığı sürücü eğitim sertifikası bulunmaması halinde 239 tl (2016 yılı), src5 belgesi olmayan sürücü istihdam etmesi durumunda gönderene ise 580 tl (2016 yılı) ceza uygulanır. Tehlikeli Madde Mevzuatı kapsamı cezaları görmek için tıklayın.

SRC5 Temel Eğitimi (SRC5 Belgesi) Süresi Nedir?

SRC5 Temel Eğitimi süresi toplamda 19 saattir.

SRC5 Temel Eğitimi (SRC5 Belgesi) Nasıl Alınır?

SRC5 Eğitimi veren yetkili merkezlerden 19 saatlik SRC5 Temel Eğitimi alınmalı ve Bakanlıkça açılacak SRC5 Sınavında başarılı olunması gerekmektedir. Sınav geçmek için minimum 60 puan almak gerekmektedir.

SRC 5 Belgesi eğitimlerine katılabilmek için SRC3 veya SRC4 belgelerinden birine sahip olunması şartı vardır.

SRC5 Belgesi / SRC5 Eğitimi Nereden Alınır?
SRC5 Eğitimlerimizi Üsküdar'daki merkezimizde vermekteyiz.
SRC5 Temel Eğitimi ile Alınan SRC5 Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?
SRC5 Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
SRC5 Belgesi Yenileme
Geçerlilik süresinin sona ereceği son 6 ay içerisinde SRC5 Yenileme Eğitimlerine katılarak tekrar Bakanlıkça açılan sınavlara girip başarılı olan kişilerin SRC5 Belgesi 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere yenilenir.
SRC5 Belgesi Yenileme Eğitimleri
SRC5 Yenileme Eğitimi ilk temel veya ilk uzmanlık eğitimleri için belirlenen sürelerin en az yarısı kadar olacaktır. Detayları Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönergesinde görmek için tıklayın.
SRC5 Temel Sınavı Soru Sayısı Nedir?
SRC5 Sınavında toplam 25 adet soru sorulmaktadır.
SRC5 Temel Sınavı Kaç Saat Sürer?
SRC5 Sınavı 60 dakika sürmektedir.
SRC5 Temel Eğitimi Konuları Nelerdir?
Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler Başlıca tehlike türleri Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.) İşaretleme, etiketleme, levhalama; turuncu renkli ikaz levhasının kullanımı ve özellikleri Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler Çok-modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi Tünellerde trafik kısıtlamaları ve davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma vb.) Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin)
SRC5 Eğitimine Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
- SRC3 veya SRC4 Belgesi alınmış olmalıdır ve kayıt esnasında bu belgelerin fotokopileri alınacaktır. - Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf - Ehliyet fotokopisi - Kimlik fotokopisi - Diploma fotokopisi

SRC5 TANKER (ADR TANKER BELGESİ) EĞİTİMİ

SRC5 TANKER BELGESİ
SRC5 Tanker Eğitimi / SRC5 Tanker Belgesi Nedir?
SRC5 Temel Eğitimini alarak Bakanlıkça açılan sınavlarda başarılı olmuş kişilere SRC5 Belgesi verilir. SRC5 Belgesi tanker kullanabilmek için geçerli değildir. Tanker kullanmak isteyen sürücülerin SRC5 Tanker Belgesi almaları gerekmektedir.
SRC5 Tanker Eğitimi (SRC5 Tanker Belgesi) Süresi Nedir?
SRC5 Tanker Belgesi Eğitimi 13 saat sürmektedir.
SRC5 Tanker Eğitimi (SRC5 Tanker Belgesi) Nasıl Alınır?
13 saatlik SRC5 Tanker Eğitimini başarıyla tamamlayanlar Bakanlıkça açılan SRC5 Tanker Sınavına gireceklerdir. SRC5 Tanker Sınavından en az 60 puan alanlar sınavı kazanarak SRC5 Tanker Belgesi almaya hak kazanmış olacaklardır.
SRC5 Tanker Belgesi / SRC5 Tanker Eğitimi Nereden Alınır?
SRC5 Tanker Eğitimlerimizi Üsküdar'daki merkezimizde vermekteyiz.
SRC5 Tanker Eğitimi ile Alınan SRC5 Tanker Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?
SRC5 Tanker Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
SRC5 Tanker Belgesi Yenileme
Geçerlilik süresinin sona ereceği son 6 ay içerisinde SRC5 Yenileme Eğitimlerine katılarak tekrar Bakanlıkça açılan sınavlara girip başarılı olan kişilerin SRC5 Belgesi 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere yenilenir.
SRC5 Tanker Belgesi Yenileme Eğitimleri
SRC5 Yenileme Eğitimi ilk temel veya ilk uzmanlık eğitimleri için belirlenen sürelerin en az yarısı kadar olacaktır. Detayları Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönergesinde görmek için tıklayın.
SRC5 Tanker Sınavı Soru Sayısı Nedir?
SRC5 Tanker Sınavında toplam 15 adet soru sorulmaktadır.
SRC5 Tanker Sınavı Kaç Saat Sürer?
SRC5 Tanker Sınavı 60 dakika sürmektedir.
SRC5 Tanker Eğitimi Konuları Nelerdir?
Tanker Eğitimine Ait Başlıca Terimler Temel Tank Yapıları, Tanker (Araç) Tipleri Tank Kodları Tanker Donanımı ve Ekipmanları Araç Tip Onay Belgeleri Dökümanlar Araç Ekipmanları Tünel İçin Hükümler Tanker Taşımacılığında Tehlikeli Maddelerin Taşınması Sırasında Uygulanması Gereken Talimatlar ve Kurallar Ulusal Düzenlemeler Tankların Yanlış Kullanımına Ait Örnekler Doldurma Prosedürleri Yetkili Kişilerin Sorumlulukları (Sürücü, Gönderici, Taşıyıcı, Temizleyen) Araç İşaretleme Tehlike Etiketleri, Turuncu Levhalar ve Tehlike Tanımlama Numaraları Tankların ve Araçların İşaretlenmesi Boşaltma Prosedürleri Yetkili Kişilerin Sorumlulukları (Sürücü, Gönderici, Taşıyıcı, Temizleyen) Çeşitli Temizleme Prosedürlerinin Tanımlanması Trafik Güvenliği, Yükleme Güvenliği ve Çevre Güvenliğinin Korunması Sürüş Fiziği ve Yüke Etkisi (Tanımlar, Dinamik Kuvvetler, Dirençler, Yapışma Gücü, Yük Dağılımı ve Devrilme)
SRC5 Tanker Eğitimine Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
- SRC5 Belgesi alınmış olmalıdır ve kayıt esnasında fotokopisi alınacaktır. - Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf - Ehliyet fotokopisi - Kimlik fotokopisi - Diploma fotokopisi

SRC5 TEMEL EĞİTİMİ + SRC5 TANKER EĞİTİMİ

SRC5 TEMEL BELGESİ + SRC5 TANKER BELGESİ
SRC5 Temel Eğitimi ile SRC5 Tanker Eğitimi Aynı Anda Alınabilir mir?
Önceden SRC5 Temel Eğitimi almamış ve tehlikeli mal taşımacılığında faaliyet gösteren sürücüer SRC5 Temel ve SRC5 Tanker Eğitimlerini bir arada alabilirler. Toplamda (19 saat SRC5 Temel+13 saat SRC5 Tanker) 32 saat süren SRC5 Temel + SRC5 Tanker Eğitimi sonunda başarılı olan kişiler Bakanlıkça açılan sınavlara girebilirler.
SRC5 Temel ile SRC5 Tanker Sınavına Aynı Anda Girilebilir mi?
İki sınava tek seferde girilebilir. SRC5 Temel + SRC5 Tanker Eğitimini almış olan kişiler Bakanlıkça açılan SRC5 Temel + SRC5 Tanker Sınavına girip en az 60 puan aldıklarında SRC5 Temel + Tanker Belgesini almaya hak kazanırlar.
SRC5 Temel + SRC5 Tanker Sınavı Soru Sayısı Nedir?
SRC5 Temel + Tanker Sınavında toplamda (25 SRC5 Temel+15 SRC5 Tanker) 40 soru sorulur.
SRC5 Temel + SRC5 Tanker Sınavı Kaç Saat Sürer?
SRC5 Temel + SRC5 Tanker Sınavı 60 dakika sürmektedir.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın