RID Nedir?

Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği ifade etmektedir.

RID Neleri Kapsar?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 16 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Demir yolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik; Türkiye sınırları içerisindeki ulusal demir yolu altyapı ağı üzerinde yabancı tren veya vagonlar dahil demir yolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, paketle yenleri, dolduranları, boşaltanları, demir yolu alt yapı işletmecilerini ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak ambalajlar ve yük taşıma birimlerini kapsamaktadır.

Türkiye sınırları içerisindeki ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yabancı tren veya vagonlar dahil demiryolu ile yapılan tehlikeli maddelere ilişkin taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur. Bu hüküm 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmeyen veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmeti almayan işletmelere 10.383 TL para cezası uygulanacaktır.

RID Kapsamında Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınmasında Zorunluluklar

24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alan işletmeciler, tehlikeli madde taşımacılık zinciri içerisinde demiryollarını da kullanmaları halinde ayrıca bu Yönerge kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr.) almak zorundadırlar.

Tehlikeli madde taşıyan trenlerde bulundurulması gerekli olan belgeler

(1) Tehlikeli madde taşıyan trenlerde aşağıdaki belgelerin bulundurulması zorunludur:

a) Taşıma evrakı.

b) RID Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşımacı tarafından makiniste/tren görevlisine verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat.

c) Taşımacılık zincirinde demiryolunun yanı sıra başka bir modunda kullanılacağı durumlarda RID Bölüm 5.4.5'de belirtilen Çok Modlu Tehlikeli Mal Formu.

ç) RID’da tanımlanan Sınıf 1 ve Sınıf 7 tehlikeli maddelerin taşınmasında, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ilgili/yetkili mercilerden alınmış özel taşıma izin belgesinin fotokopisi.

d) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan trenlere/vagonlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi.

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınmasında Yer Alan Tarafları ve Sorumluluklarını Yönetmelikte görmek için tıklayın.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurma Zorunluluğu - Demiryolu

(1) Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Referanslarımız için tıklayın.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın