RID Genel Farkındalık Eğitimi Nedir?

RID Genel Farkındalık Eğitimi, personelin tehlikeli malların taşınmasına yönelik hükümlerin genel zorunluluklarını bilmesi ve ilgili kurallara uyum sağlaması için verilen genel bilinçlendirme eğitimidir.

RID Genel Farkındalık Eğitimi Amacı Nedir?

RID Genel Farkındalık Eğitiminin amacı; Türkiye'de yeni uygulanmaya başlayan RID kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığına dair gelen yeni kurallar ve sorumluluklar hakkında işletme çalışanlarının bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. RID uyum sürecinde, işletme çalışanlarına, hangi adımların izleneceğinin, sorumluluklarının neler olduğunun, hangi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerinin aktarılması için genel bilinçlendirme eğitimleri zorunludur. RID'ın ne olduğu ve neden RID kapsamına girildiği, hangi ürünlerin tehlikeli madde kapsamına girdiği, bu ürünlerle ilgili hangi analizlerin yapılması gerektiği, hangi evrakların hazırlanacağı, paketleme, elleçleme, yükleme vb. konularda uyulması gereken önemli noktaların ne olduğu, karşı karşıya kalınabilecek cezai durumların ne olduğu vb. konularda katılımcıları bilgi sahibi yapmayı amaçlamaktadır.

RID Göreve Özgü Eğitimi Nedir?

Personel, görevleriyle ve sorumluluklarıyla orantılı olarak, tehlikeli malların taşınmasını ilgilendiren düzenlemelerin zorunlulukları hakkında eğitim almalıdır.

Bu sebeple;

Tehlikeli maddelerin ve atıkların demiryolu ağı üzerinde taşınması, depolanması, yüklenmesi ve boşaltılması işlerinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde çalışan ya da çalışacak olan personele, ilgili mevzuat, koruyucu güvenlik önlemleri, koruyucu donanım ve çevre koruma hakkında işletme bilgileri kazandırmak. RID göreve özgü eğitim sayesinde işletme ile çalışanları, RID mevzuatına ve Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Yönetmeliğine kolaylıkla adapte olmaktadır.

RID Göreve Özgü Eğitimin Kapsamı Nedir?

RID Göreve Özgü Eğitimin Kapsamı

Tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan, paketleyen, taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörleri bunların yanı sıra. Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ambalajlar ile araç ve tankerlerin işaretlenmesi, etiketlenmesi ve turuncu plaka takılması esasları, taşıma belgesinin önemi, istifleme, yükleme, temizlik ve dekontaminasyon, operasyonel gereksinimlerin tamamıdır.


Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın