PKD ( Patlamadan Korunma Dökümanı ) Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; PKD hazırlamak veya hazırlatmak yasal bir zorunluluktur.

PDK, 16.12.1999 tarihinde AB'de kabul edilen 1999/92/EEC sayılı (Avrupa Topluluğu Ortaklık Antlaşması'nın 137.maddesine bağlı olarak çıkarıldığı için ATEX 137 olarak da bilinen) Avrupa Konseyi Direktifi'nin ülkemizdeki AB mevzuat uyum çalışmaları kapsamında Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca 25328 sayılı R.G.de yayımlanan 26.12.2003 tarihli. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde 10 uyarınca kuruluşlarımızın hazırlamaları gereken bir dökümandır.

PKD ( Patlamadan Korunma Dökümanı ) Neden Gereklidir?

Herhangi bir acil durumda işletme içerisindeki personel nasıl hareket edeceğini bilemediği durumlarda can ve mal kaybı yaşanabilir. Bu gibi olayların yaşanmaması adına, bu işletmeler de Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ve bu dokümanın içeriği doğrultusunda hareket edilmelidir.

PKD ( Patlamadan Korunma Dökümanı ) hazırlanmasındaki hedeflenen önlemler şöyledir;

I. Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,

II. Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,

III. Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Parlayıcı patlayıcı madde bulundurulan ortamlarda tehlikeli bölge tanımlanması ve patlamadan korunma dokümanının hazırlanması işverenin yükümlülüğündedir.
PKD ( Patlamadan Korunma Dökümanı ) Hangi İşletmelerde Gereklidir ?

• LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri,

• Maden Ocaklar

• Kimyasal Madde Üreten ve/veya Depolayan Yerler

• Kimyevi Tahlil Laboratuarları,

• Boya ve Tiner İmalathaneleri,

• Un, Şeker, Nişasta Fabrikaları,

• Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri,

• Boya İşlemi Yapılan/Boyahane İçeren İşletmeler,

• Ham Deri İmalathaneleri,

• Akü İmalathanelerinin Bazı Bölümleri,

• Margarin, Zeytinyağı ve Diğer Yağ İmalathaneleri,

• Kâğıt Fabrikaları

• Alüminyum, Ağaç Tozu Ortaya Çıkan İşletmeler vb.


Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın