TEHLİKELİ MADDE MEVZUATI

KANUNLAR
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Limanlar Kanunu
Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun
Kıyı Kanunu
Karasuları Kanunu
Kabahatler Kanunu
Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun
Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun
Deniz İş Kanunu
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun
Çevre Kanunu
Karayolları Trafik Kanunu
Karayolu Taşıma Kanunu

 

YÖNETMELİKLER
Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik (Eski Yönetmelik)
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik
Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği
Karayolu Taşımacılk Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönetmeliği
Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği
Solas ve Marpol Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik
Solas ve Marpol Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik
Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Dökme Yük Gemilerinin Güvenli Bir Şekilde Yüklenmesi ve Boşaltılması Hakkında Yönetmelik
Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeliği

 

YÖNERGELER
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge
Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge
Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge ve Ekleri
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge (03/08/2017 TARİHLİ VE 63089 SAYILI OLUR İLE YÜRÜLÜĞE GİREN YÖNERGE)
Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi
Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi
Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge
Tehlikeli Mal Ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Teşkilat, Görev, Yetki Ve Sorumluluk Yönergesi
Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönerge

 

GENELGELER
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetim Genelgesi
Yol Kenarı Denetim Genelgesi
Muayene Merkezleri Genelgesi
Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Konusunda Genelge
2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması
ADR Sınıf 6.2 - Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Alınması Genelgesi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Edilmesine İlişkin Genelge
SRC5 ve TMGD Eğitimleri ile ilgili Genelge
IMDG Kod Eğitim Genelgesi
GENELGE-2010-KUGM-09 MYB
GENELGE-2009-KUGM-15-MESLEKİ YETERLİLİK (MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM VE YETKİ BELGESİ)
Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması, Yükletilmesi, Boşaltılması Ve Depolanmasına Ait 505 Numaralı Genel Emir
Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşınmasına İlişkin Ulusal ATP Uygunluk Belgesi
Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık Doğrulama Hizmeti için Tavan Ücretin Belirlenmesi
Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Genelgesi (2016/TMKTDGM-01/GENEL)
Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Genelgesi (2014/TMKTDGM- 01/GENEL)

 

TEBLİĞLER
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ-19 Nisan 2017 Değişiklileri İşlenmiş Hali
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: Tmktdgm-01)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ

 

TALİMATLAR
IMDG KOD Uygulamaları
IMDG KOD Uygulamaları-2
IMSBC KOD'da Değişiklik
INF KOD Uygulamaları
INF KOD Uygulamaları-2
Koruyucu Giysi Bulundurma Zorunluluğu
Linyit Kömürü Briketi ve Kömür Yüküne İlişkin "Sıcak Alan" Tanımı
Ön Yıkama Uygulamaları ve Muafiyet
Sabit Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri
Taşınabilir Oksijen ve Gaz Detektörleri
Tehlikeli Maddelerin Açık Deniz Hizmet Gemilerinde Taşınması
Tehlikeli Madde Rehberi
Tehlikeli Yüklerle İlgili Emniyet Tedbirleri
Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Taşınmasi ve Elleçlenmesi
Tehlikeli Yük Taşıyan Gemi ve Yüksek Hızlı Tekneler için Uygunluk Belgesi
Tehlikeli Yüklerin Taşınmasında Acil Durumlar ve EmS Rehberi
Tehlikeli Yüklerin Taşınmasında Tıbbi İlk Yardım Rehberi
Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu ( IMSBC Kod )
Yük Bağlama El Kitabının Hazırlanması
Yüklerin Emniyetli İstiflenmesi ve Bağlanması
Yük Taşıma Birimleri Paketleme Rehberi
Yüklerin Doğru Adlarının Kullanılması
Demir Cevherinin IMSBC Kod’a Eklenmesi
GÜMRÜK MEVZUATI

Gümrük Kanunu
Gümrük Yönetmeliği
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

 

GÜMRÜK CEZALARI

Kaçakçılıkla Mücadele Suçları ve Cezaları

TRAFİK MEVZUATI

Karayolları Trafik Kanunu
Karayolları Trafik Yönetmeliği

TEMEL KANUNLAR

Anayasa
Türk Ticaret Kanunu
Vergi Usul Kanunu
İş Kanunu


Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın