TEHLİKELİ MADDE MEVZUATI

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

 

Atıkların Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Tebliğ
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Gemiden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yonetmeliği
Dökme Yük Gemilerinin Güvenli Bir Şekilde Yüklenmesi ve Boşaltılması Hakkında Yönetmelik

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: Tmktdgm-01)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ-19 Nisan 2017 Değişiklileri İşlenmiş Hali
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik

 

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi
Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği

 

TEHLİKELİ MADDE CEZALARI

Tehlikeli Madde Kapsamı Cezalar-Karayolu
Tehlikeli Madde Kapsamı Cezalar-Denizyolu
Tehlikeli Madde Kapsamı Cezalar-Demiryolu

GÜMRÜK MEVZUATI

Gümrük Kanunu
Gümrük Yönetmeliği
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

 

GÜMRÜK CEZALARI

Kaçakçılıkla Mücadele Suçları ve Cezaları

TRAFİK MEVZUATI

Karayolları Trafik Kanunu
Karayolları Trafik Yönetmeliği

TEMEL KANUNLAR

Anayasa
Türk Ticaret Kanunu
Vergi Usul Kanunu
İş Kanunu


Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın