KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD) NEDİR?

Kişisel Koruyucu Donanım, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir. ADR’de Yaklaşık olarak 4000 e yakın madde tehlikeli olarak belirlenmiştir. Bu 4000’e yakın tehlikeli madde ADR’de 9 Ana sınıfa ayırmıştır. Alt sınıflarla birlikte ADR’de 13 Sınıf bulunmaktadır. (Bölüm 2.1.1.1)

TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI

Sınıf 1 Patlayıcı maddeler ve nesneler

Sınıf 2 Gazlar

Sınıf 3 Alevlenir sıvılar

Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar

Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler

Sınıf 4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler

Sınıf 5.1 Yükseltgen maddeler

Sınıf 5.2 Organik peroksitler

Sınıf 6.1 Zehirli maddeler

Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler

Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler

Sınıf 8 Aşındırıcı maddeler

Sınıf 9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

ADR’deki bu 4000’e yakın tehlikeli maddeleri karayollarında taşıdığımızda. Bu Sınıflara özel taşımacılık yapıldığında, araçlarda muhakkak suretle bulunması gereken kişisel koruyucu donanımlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Genel eylemler ile tehlikeye özel acil durum eylemlerinin uygulanması için ADR Bölüm 8.1.5’e uygun olarak taşıma ünitesinde taşınacak kişisel ve genel koruyucu donanımlar
A- İSTİSNASIZ HER TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇLARDA BULUNMASI GEREKEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

Taşıma ünitesinde aşağıdaki donanımlar taşınacaktır;

- Her araç için, tekerleğin taşıtın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz.

- İki adet kendi başına durabilen ikaz işareti.

- Göz durulama sıvısıa.; ve

Her bir araç ekibi üyesi için

- Bir uyarı yeleği;

- Portatif aydınlatma gereçleri;

- Bir çift koruyucu eldiven; ve

- Göz koruyucu

B- BAZI SINIFLAR İÇİN GEREKEN İLAVE KORUYUCU DONANIMLAR

Tehlike etiketi numaraları 2.3 veya 6.1 için, araç ekibinin her bir üyesi için bir acil durum maskesi taşıma ünitesinde taşınacaktır;

- Bir kürekb.,

- Bir kanalizasyon örtüsü b.,

- Bir toplama kabı b..

.a Tehlike etiketi numaraları 1,1.4,1.5,1.6,2.1,2.2 ve 2.3 için gerekli değildir

.b Yalnızca tehlike etiketi numaraları 3,4.1,4.3,8 veya 9’a sahip katılar ve sıvılar için gereklidir.

TMG AKADEMİ olarak insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden tehlikeli maddelerin karayollarında güvenli bir şekilde taşınması amacıyla uygun ekipman ve malzemelerin sağlanması konularında profesyonel hizmet veriyoruz.
Profesyonel ekibimiz ile Tehlikeli madde sınıflarına göre yapılan taşımacılıklara özel Kişisel Koruyucu Donanım tedariği sağlıyoruz.


Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın