IMDG Kod Eğitimleri

Eğitimin kodu       Eğitimin adı       Eğitmen       Eğitim tarihi       Süresi      
IMDG CODE IMDG code farkındalık ve göreve yönelik eğitim       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
22.23.24.25/01/2018       4 gün
         
IMDG CODE IMDG Code yenileme eğitimi       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
26.27/01/2018       1,5 gün
         
IMDG-1/3-1/1 Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
22.2.2018       1 gün

         
IMDG-1/3-2/1 Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
19.2.2018       1 gün

         
IMDG-1/3-3/1 Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
20.2.2018       1 gün

         
IMDG-2/3-1/1 Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin Tespiti Eğitim Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
9.2.2018       1 gün

         
IMDG-2/3-2/1 Patlayıcı Madde Gözetimi Eğitimi Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
12.4.2018       1 gün

         
IMSBC CODE IMSBC Kod Eğitimi Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
22.23/03/2018       2 gün

         
IMSBC-1/3-1/2 Deniz Gözetim Yetkilileri için Yükleme Emniyeti Hesabı Eğitim Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
21.2.2018       1 gün

         
IMSBC-1/3-2/1 Ambar/Tank Uygunluk Gözetimi Eğitimi Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
5.2.2018       1 gün

         
CTU-0/3-1/2 CTU Kod Eğitimi Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
6.7/02.2018       2 gün

         
CTU-0/3-2/1 Konteyner/Araç Yükleme Sertifikası Düzenleme Eğitimi Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
10.4.2018       1 gün

         
HURDA-1/1 Demir Çelik Mamulleri ve Diğer Metal Türleri Gözetimi Eğitimi Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
8.2.2018       1 gün

         
INF-0/1 INF Kod Eğitimi Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
24.3.2018       1 gün

         
KAPTAN-1/4-1/2 Tahıl Kodu (Grain Code) Eğitimi Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
05.06 /03/2018       2 gün

         
KAPTAN-1/4-2/1 Gemi Söküm Gözetimi Eğitimi Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
23.2.2018       1 gün

         
KAPTAN-1/4-3/1 Metal Hurda Gözetimi Eğitimi Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
11.4.2018       1 gün

         
KAPTAN-2/3-1/2 Kereste Kodu (TDC Code) Eğitimi Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
13.14/04/2018       2 gün

         
KAPTAN-2/3-2/1 Kereste Yüküne İlişkin Emniyetli Yükleme Gözetimi Eğitimi Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
9.4.2018       1 gün

         
TANKER-1/4-1/2 IBC Kod Eğitimi Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
07.08/03/2018       2 gün

         
TANKER-1/4-2/2 IGC Kod Eğitimi Semineri       Canan SEZER
Mustafa E. KILIÇ      
Ergun NUHOĞLU
20.21/03/2018       2 gün

Genel Farkındalık Eğitimi:

IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kamu ve özel sektöre ait; kara ve liman tesisi personeli ile tehlikeli yük taşımacılığı ve ticareti konularında istihdam edilen personelin yanı sıra IMDG Kod kapsamında tanımlanmış UN No’su (Birleşmiş Milletler Numarası) bulunan tehlikeli yüklerin deniz yoluyla dökme olarak gelip gerek boru hatlarıyla ve gerekse diğer donanımlarla kıyı tesislerindeki tank veya depolara stoklanan yüklerin buralardan kara tankerlerine/araçlarına aktarma işlemini gerçekleştiren personelin almaları gereken eğitimlerdir.

Göreve Yönelik Eğitim:

IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kara ve liman tesisi personeli ile bu Genelgede tanımlanan görevleri yerine getirecek personelin Genel Farkındalık Eğitimine ilave olarak kendi görev alanlarıyla ilgili almaları gereken eğitimlerdir.

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD (IMDG) KAPSAMINDA GÖREVE YÖNELİK EĞİTİM ALMASI GEREKENLER VE EĞİTİM KAPSAMI

1 Sadece 6.1.2, 6.1.3, 6.5.2, 6.6.3, 6.7.2.20, 6.7.3.16 ve 6.7.4.15 bölümleri.

Genel Farkındalık Eğitimlerinin tamamlanmasını takip eden iki yıl içinde farklı alanlarla ilgili Göreve Yönelik Eğitimlere katılım sağlanabilir. Göreve Yönelik Eğitimler sonucu düzenlenecek sertifikalarda görev alanı yazılması zorunludur.

IMDG Kod kapsamındaki işlerle ilgili göreve yeni başlayan personelin işe girişinden sonra en geç 3 ay içinde bu eğitimleri almaları zorunludur.

Yenileme Eğitimi:

Bu Genelge kapsamında belirtilen görevlerde bulunan personelin Genel Farkındalık Eğitimi ve Göreve Yönelik Eğitimlerin yanı sıra iki yılda bir almaları gereken eğitimlerdir.

Yenileme Eğitimleri, Göreve Yönelik Eğitimlerin tamamlanması sonucu düzenlenen sertifika tarihinden itibaren en geç 2 yıl sonra gerçekleştirilmelidir. Bu süre, mücbir sebepler nedeniyle iki yıllık sürenin dolmasından itibaren en fazla 3 ay uzatılabilir. Bu süre sonunda yenileme eğitimine katılmayanların sertifikaları geçersiz sayılır ve bu kişilere Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimleri tamamlamadan yeniden sertifika düzenlenmez.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın