Tehlikeli Madde Taşımacılığında 2016 Yılı Cezaları
Tehlikeli Madde Taşımacılığı (karayolu) kapsamı 2017 yılı cezalarına ulaşmak için tıklayın.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı (demiryolu) kapsamı 2017 yılı cezalarına ulaşmak için tıklayın.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı (denizyolu) kapsamı 2017 yılı cezalarına ulaşmak için tıklayın.

2017 TMGD Eğitimi ön kayıt 

2017 Yılı ADR Kapsamı Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile iligli Cezalar


T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2017 yılı Yeniden Değerleme Oranı Uygulama Genelgesi kapsamında Tehlikeli Madde Mevuzatı kapsamı cezalar yükseltilmiştir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmayan veya TMGD hizmeti almayan firmalara, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almayan firmalara, ADR kapsamında araçta bulundurulması gereken evrak ve teçhizatları bulundurmayanlara, UN onaylı ambalaj kullanmayan işletmelere, ADR Uygunluk Belgesi olmayan araçlara dolum yapan işletmelere ADR kapsamında faaliyette bulundukları taraflara göre uygulanacak cezalarda artış olmuştur.

Bu kapsamda karayolu taşımacılığı dahilinde en yüksek ceza oranı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurmama (TMGD Çalıştırmama) Cezası olarak gözükmektedir. Bakanlık tarafından yayınlanan 2017 yılında uygulanacak cezalara göre;

tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etmeyen Işletmelere 3.114 TL İdari Para Cezası Uygulanacaktır.

2017 Yılı Tehlikeli Madde ile ilgili Cezalar - 2017 ADR Cezaları

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almama Cezası - TMFB Almama Cezası: 1.162 TL
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etmeme Cezası - TMGD Çalıştırmama Cezası: 3.114 TL
SRC5 Belgeli Sürücü Çalıştırmama Cezası: 602 TL
ADR Uygunluk Belgesi Almama Cezası: 1.206 TL
UN Onaylı Ambalaj Kullanmama Cezası: 1.206 TL

Cezaların devamı için tıklayın.

2016 Yılı Tehlikeli Madde ile ilgili Cezalar

Tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında 2016 yılı için yeniden değerleme uygulaması için yayınlanan genelge kapsamında

 • UN Onaylı Ambalaj Kullanmama Cezası: Gönderene – 1162 TL
 • ADR’de tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plakaların kullanılmaması durumunda: Gönderene -1162 TL / Taşımacıya – 580 TL / Sürücüye – 116 TL
 •  
 • Tehlikeli Madde Faaliyet belgesi cezası 1162 TL
 • Tehlikeli yük taşıyan araçta, taşıma evrakının bulunmaması durumunda: Gönderene – 580 TL
 •  
 • Tehlike veya kaza durumunda araç mürettebatına yol gösterecek yazılı talimatın tehlikeli madde taşıyan araçta bulunmaması durumunda: Gönderene – 290 TL / Taşımacıya – 290 TL / Sürücüye - 58 TL
 • Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında, yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisini bulundurmama durumunda: Sürücüye 58 TL / Taşımacıya 602 TL
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi’nin tehlikeli madde taşıyan araçta bulunmaması durumunda: Taşımacıya 580 TL
 •  
 • TMGD çalıştırmayan işletmelere 1162 TL (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurmama Cezası)
 • ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatının bulundurulması zorunludur. Buna uymayan; Taşımacıya 250 TL / Sürücüye 50 TL
 • ADR 8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulması zorunludur. Buna uymayan; Taşımacıya her bir teçhizat için: 50 TL / Sürücüye 50 TL
 •  
 • Dolduran dolumu yapılacak tehlikeli maddelere uygun olan ve bu hususta uygunluk belgesi bulunan tanklara dolum yapmakla yükümlüdür. Buna uymayan; Doldurana: 1.500 TL / Taşımacıya: 1.000 TL
 •  
 • SRC5 (ADR) Belgesi olmaması durumunda: Sürücüye: 239 TL / Taşımacıya: 602 TL
ceza uygulanır.

Taşıt Durum Tespit Belgesi ve ADR Uygunluk Belgesi

Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan Taşımacıya – 1162 TL ceza uygulanır.
         
NOT!   Taşıt Durum Tespit Belgesi alanlara aşağıdaki takvime uygun olarak Taşıt Uygunluk Belgesi almaları için izin verilir ve söz konusu tarihlerin sonuna kadar herhangi bir idari para cezası uygulanmaz.
 
“Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi” bulunmayan ve bu maddenin birinci fıkrasına göre “Taşıt Durum Tespit Belgesi” almış taşıt sahipleri;
 
a) 2005-2014 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,
b) 1996-2004 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
c) 1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,
 
taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesini almak zorundadırlar.
 
Takvime uygun olarak Taşıt Uygunluk Belgesi almama durumunda Taşımacıya – 1162 TL ceza uygulanır.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın