TMGD Sigorta Primleri
TMGDK Genelgesine göre:
 
TMGDK merkezinde şirket kurulması aşamasında istihdamı zorunlu tutulan personel, diğer UDHB bölgelerinde açılacak şubelerde Şube Sorumlusu olarak görev yapamaz.
 
TMGDK Koordinatörü, TMGDK'nin faaliyeti gösterdiği UDHB Bölge Müdürlüğüne bağlı illerin haricinde diğer bölgelerde TMGD hizmeti veremez. Aynı şartlar TMGDK Şube sorumlusu içinde geçerlidir.
 
Yönergenin 12 inci maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden TMGD İstihdam eden işletmeler ile TMGDK'lar istihdam ettikleri her bir TMGD için tam süreli olarak SGK primlerini yatıracaklardır.

TMGD Eğitimleri hakkında tüm sorular ve cevaplar için tıklayın.

TMGDK ( TMGD Hizmeti vermeye yetkili danışmanlık şirketleri ) zorunluluğu hakkında detaylar için tıklayın.
Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın