tmgdk yetkilendirmesi başladı
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergenin Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu yetki belgesi almak için ibrazı zorunlu belgeler başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan, bilgi ve belgeleri Bakanlığa ibraz eden ve Bakanlıkça uygun görülen gerçek veya tüzel  kişilere;  TMGDK’ların yetkilendirme iş ve işlemine başlanılmış olup, yetkilendirilen TMGDK’ların listesine Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, www.tmkt.gov.tr/YetkilendirilenKuruluş/Kişiler internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergeyi incelemek için tıklayın.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın