8 Temmuz 2017 ADR, IMDG ve RID Sınavı İtirazları Sonuçlandı
8 Temmuz 2017 TMGD (ADR ) Sınavı ile 8 Temmuz 2017 IMDG ve RID Sınavlarına Yapılan İtirazlar Sonuçlandı. İptal edilen sorular şöyle:

1.      İtiraz dilekçelerinde belirtilen;
 
·         TMGD-ADR A Soru kitapçığındaki 7 nci sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 27 nci sorunun), 
·         TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 27 nci sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 7 nci sorunun), 
 
yapılan inceleme sonucunda hatalı olduğu tespit edilmiştir. Hatalı olduğu tespit edilen sorular iptal edilmiş (bu sorulara doğru cevap verenlerin bu sorulardan aldığı puanlar da silinmiştir.) ve sınava katılanların bu soruları doğru cevaplandırdığı kabul edilerek, tüm katılımcıların sınav sonuçlarına olumlu olarak yansıtılmıştır. 

8 Temmuz TMGD ADR Sınav Sorularını görmek için tıklayın.
 
2.      İtiraz dilekçelerinde belirtilen;
 
·         TMGD-RID+IMDG KOD A soru kitapçığındaki 36 ncı soruda (B kitapçığında ise aynı  soruya karşılık gelen 26 ıncı soruda), 
 
yapılan inceleme sonucunda maddi hata olduğu tespit edilmiştir. Hatalı olduğu tespit edilen sorunun iptal edilmiş (bu sorulara doğru cevap verenlerin bu sorulardan aldığı puanlar da silinmiştir.) ve sınava katılanların bu soruları doğru cevaplandırdığı kabul edilerek, tüm katılımcıların sınav sonuçlarına olumlu olarak yansıtılmıştır. 

8 Temmuz TMGD IMDG KOD - RID Sınav Sorularını görmek için tıklayın.
Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın