8 Temmuz 2017 ADR, IMDG ve RID Sınavında Uyulacak Kurallar
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 8 Temmuz 2017 TMGD Sınavlarında uyulması gereken kurallar yazılı olarak Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün resmi web sayfasında yayınlanmıştır. 

Sınava girecek adayların bu kurallara uyması gerekmektedir. 

08 TEMMUZ 2017 TMGD (ADR, RID+IMDG KOD) SINAVI - SINAVDA UYULACAK KURALLAR İLE İLGİLİ DUYURU

1.      Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.
2.      Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar.
3.      Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 20 dakika sonra salona alınmazlar.
4.      Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıların değiştirilmesini salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak uçlu kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
5.      Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini kontrol ediniz. SINAV KITAPÇIK TÜRÜ BÖLÜMÜNÜ MUTLAKA DOLDURUNUZ. SINAV KITAPÇIK TÜRÜNÜ DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI GEÇERSIZ SAYILACAKTIR. Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozuksa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.
6.      Sınav salonuna; ADR, RID ve IMDG KOD KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAĞIDI, CEP TELEFONU TELSIZ, SILAH, ELEKTRONIK CIHAZLAR VB. ARAÇLARLA GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca bayanların el çantaları ve sınav dokümanları taşınan çantalar hariç olmak üzere sınav salonuna çanta ve/veya valizle girilmesi yasaktır.
7.      Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.
8.      Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
9.      Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
10.  Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.
11.  Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit puandır.
12.  Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
13.  Soruların herhangi bir şekilde alınması (KITAPÇIĞIN ALINMASI, FOTOKOPI/RESIM ÇEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI KITAPLARA YAZILMASI) yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılır.
14.  Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar.
15.  Sınav süresi 210 dakika olup, sınavın ilk 30 (otuz)  dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır. 
Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın