TMFB - Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesini Kimler Alacak?

Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı zinciri içerisinde yer alan; dolduranlar, paketleyenler, yükleyenler, gönderenler, alıcılar, boşaltanlar ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri TMFB - Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almak zorundadır.
ADR kapsamındaki tehlikeli maddelerden 1 yılda 50 ton ve üstü miktarda işlem yapan firmaların TMFB - Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması zorunludur.
Ayrıca Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

TMFB Nasıl Alınır?

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak için işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. 
a) Başvuru dilekçesi,
b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,
c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,
ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,
d) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri,

Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Yenileme
 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi yenileme hallerinde işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. 
 
a) Başvuru dilekçesi,
 
b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,
 
c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,
 
ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,
 
d) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri,
 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde Faaliyet Değişikliği

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi faaliyet değişikliği hallerinde işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. 
 
a) Başvuru dilekçesi,
 
b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,
 
c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,
 
ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,
 
d) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri,

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Ücreti

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi fiyatı ( TMFB ücreti ) 2017 yılında 602 TL olarak belirlenmiştir. 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almama Cezası ( TMFB Almama Cezası )

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almama Cezası - Karayolu Taşımacılığı için: 1.162 TL
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almama Cezası - Demiryolu Taşımacılığı için: 1.091 TL

Tehlikeli Madde Cezaları ( Karayolu ) için tıklayın.
Tehlikeli Madde Cezaları ( Demiryolu ) için tıklayın.
Tehlikeli Madde Cezaları ( Denizyolu ) için tıklayın. 
Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın