Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi Alma Zorunluluğu / 2017 ADR Uygunluk Belgesi Alma Tarihleri
Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan ancak, Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesi almış taşıt sahipleri;
 
a) 2014 model taşıtlar için 1/7/2017 tarihine kadar,
b) 2013 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
c) 2012 model taşıtlar için 1/7/2018 tarihine kadar,
ç) 2009-2011 model taşıtlar için 31/12/2018’e kadar,
d) 2005-2008 model taşıtlar için 1/7/2019’a kadar,
e) 2004 ve öncesi model taşıtlar için 31/12/2019’a kadar,
 
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesini almak zorundadırlar.
Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın