MSDS - SDS -GBF - Güvenlik Bilgi Formu

İngilizcesi Material Safety Data Sheet şeklindedir; fakat artık SDS - Safety Data Sheet olarak kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı ise "Güvenlik Bilgi Formu" dur.

MSDS - SDS - GBF Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Hizmeti

MSDS Hazırlama, tehlikeli kimyasallar ihtiva eden işletmelerde yapılması zorunlu bir çalışmadır.

Türkiye'de 13 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe giren "ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" uyarınca Güvenlik Bilgi Formları hazırlanır ve dağıtılır.

Yönetmelik uyarınca MSDS hazırlama işlemi TÜRKÇE olmalıdır.

Yeni yönetmeliğe göre zararlı madde veya karışımlar satan üretici, tedarikçi veya alt dağıtıcılar müşterilerine yeni formda Güvenlik Bilgi Formu sunmak zorundadır. Maddeler için geçiş süreci 01/06/2015 karışımlar için 01/06/2016'dır.

TSE tarafından akredite olmuş uzmanlarımız tarafından sektöre, MSDS-Güvenlik Bilgi Formu konusunda yayınlanan tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda;

Türkiye’de geçerli 26 Aralık 2008 tarihli resmi gazetede 27092 Mük. Sayı ile yayınlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” ve CLP Tüzüğü kapsamında MSDS-Güvenlik Bilgi Formları ( GBF) oluşturulmaktadır.

Kimya endüstrisinde son derece önemli bir yer tutan “Güvenlik Bilgi Formu” (MSDS) Hazırlanmaktadır.

MSDS - SDS - GBF Güvenlik Bilgi Formu Neden Hazırlanır?

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS/MSDS/Safety Data Sheet) kimyasal madde ve karışımları üreten, ithal eden firmaların ve alt kullanıcılarının kimyasal ürünü güvenle kullanmak için yeterli bilgiye ulaşmak amacı ile hazırlanmaktadır.

- Yönetmelik gereği MSDS Formları bulunmayan maddeler ile ilgili 6.000₺’den başlayan para cezaları uygulanmaktadır.

- 13 Aralık 2014’ten önce hazırlanmış MSDS’lerin güncellenmesi gerekmektedir.

MSDS Nerede Kullanılır?

Yönetmelik gereğince, gerek ithalat, gerek üretim yolu ile piyasaya sunduğunuz kimyasal ürünleriniz için, profesyonel kullanıcılara, en geç satış anında,

- İhracat esnasında profesyonel kullanıcılara, CLP tüzüğü çerçevesinde REACH uyumlu olarak,

- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu kapsamında üretim/ ithalat bildirimi yapılacak olan ürünlerde bildirim esnasında, bu konuda sertifikalı kişilerce hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu sunma yükümlülüğü bulunmaktadır.


Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın