ADR Genel Farkındalık Eğitimi Nedir?

Personel tehlikeli malların taşınmasına yönelik hükümler ve genel sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olabilecek, böylelikle sahadaki etkinliğini ve farkındalığını artıracaktır. ADR Genel Farkındalık Eğitimi ADR kapsamına giren firma çalışanlarının alması zorunlu olan ve ADR kurallarının ve kendi sorumluluklarının kapsamını aktaran genel bilinçlendirme eğitimleridir.

ADR Genel Farkındalık Eğitimi Amacı Nedir?

ADR Genel Farkındalık Eğitiminin amacı; Türkiye'de yeni uygulanmaya başlayan ADR kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığına dair gelen yeni kurallar ve sorumluluklar hakkında işletme çalışanlarının bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. ADR'ye uyum sürecinde, işletme çalışanlarına, hangi adımların izleneceğinin, sorumluluklarının neler olduğunun, hangi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerinin aktarılması için genel bilinçlendirme eğitimleri zorunludur. ADR'nin ne olduğu ve neden ADR kapsamına girildiği, hangi ürünlerin tehlikeli madde kapsamına girdiği, bu ürünlerle ilgili hangi analizlerin yapılması gerektiği, hangi evrakların hazırlanacağı, paketleme, elleçleme, yükleme vb. konularda uyulması gereken önemli noktaların ne olduğu, karşı karşıya kalınabilecek cezai durumların ne olduğu vb. konularda katılımcıları bilgi sahibi yapmayı amaçlamaktadır.

ADR Göreve Özgü Eğitimi Nedir?

Personel, görevleriyle ve sorumluluklarıyla orantılı olarak, tehlikeli malların taşınmasını ilgilendiren düzenlemelerin zorunlulukları hakkında eğitim almalıdır.

Bu sebeple;

Tehlikeli maddelerin ve atıkların karayolları ağı üzerinde taşınması, depolanması, yüklenmesi ve boşaltılması işlerinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde çalışan ya da çalışacak olan personele, ilgili mevzuat, koruyucu güvenlik önlemleri, koruyucu donanım ve çevre koruma hakkında işletme bilgileri kazandırmak. ADR göreve özgü eğitim sayesinde işletme ile çalışanları, ADR mevzuatına ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliğine kolaylıkla adapte olmaktadır.

ADR Göreve Özgü Eğitimin Kapsamı Nedir?

ADR Göreve Özgü Eğitimin Kapsamı

Tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan, paketleyen, taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörleri bunların yanı sıra. Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ambalajlar ile araç ve tankerlerin işaretlenmesi, etiketlenmesi ve turuncu plaka takılması esasları, taşıma belgesinin önemi, istifleme, yükleme, temizlik ve dekontaminasyon, operasyonel gereksinimlerin tamamıdır.


Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın